Főoldal Kadarkút honlapja

Felnőttképzés

Közhasznú információk

Kadarkút Kaposvártól délre 25 km-re található. Közigazgatási, oktatási központ, valamint közúti csomópontnak is tekinthető: a településtől szinte egyforma távolságra van északra Kaposvár, délre Szigetvár, nyugatra Nagyatád. Címerében az Y alakú szürke sáv a település fontos útelágazására utal. A két alsó mezőben lévő kalászok a mezőgazdálkodás jelentőségét fejezik ki, a felső középső mezőben lévő oroszlán a kettős kereszttel a harciasságot jelzi, a hajdani katolikus, református ellentéteket szimbolizálja.
Kadarkút első írásos említését az 1137. évi pápai tized jegyzékben találjuk.
Első birtokosaként a Bánfi családot ismerjük. A török korán elfoglalta a települést, kiűzésük után a 18. század végétől a település lakossága fokozatosan nőtt. A 19. században a Somssich, a Mérey, a MárfIy a Vasdényei, és a Dersffi családok voltak a legfőbb birtokosai. A községhez tartozó pusztákat már a középkori oklevelek is említik: Hódos-puszta, Körmendpuszta, Somogyszentimre-puszta. Az 1840-ben kezdődött és 1860-ban befejeződött úrbéri rendelkezés teremtette meg az alapját annak, hogy példásan rendezett településsé váljon Kadarkút, egyenes, egymásra merőleges utcákkal.
Fejlődő, iparosodó község lett Kadarkút a 20. század elejére, a településen 5-15 holdas kisbirtokos parasztgazdaságok működtek. Már a 40-es évek végétől jelentős központi szerepet töltött be a község, és ezt a funkciót a mai napig őrzi. 1963-ban lakossági összefogással épült fel az id. Kapoli Antal Művelődési Ház. 1977-ben kapta meg a település a nagyközségi rangot. Számos utca nyílt a 80-as évekig a lakástámogatások kihasználása révén. 1980-ban adták át az óvoda új épületét, 2000-ben az iskola új szárnyát avatták fel. 2005. július 1. Kadarkút nagyközség városi rangot kapott. Ezzel Somogy megye 14.-ik városa lett Kadarkút.
Lakosainak száma: 2802 fő (2001-ben).
Hosszú ideig Kadarkúton élt id. Kapoli Antal és Varga János fafaragó művész, és Kadarkút szülötte, Jálics Ernő szobrász.