Főoldal Kadarkút honlapja

Felnőttképzés

Közhasznú információk

Kadarkút Kaposvártól délre 25 km-re található. Közigazgatási, oktatási központ, valamint közúti csomópontnak is tekinthető: a településtől szinte egyforma távolságra van északra Kaposvár, délre Szigetvár, nyugatra Nagyatád. Címerében az Y alakú szürke sáv a település fontos útelágazására utal. A két alsó mezőben lévő kalászok a mezőgazdálkodás jelentőségét fejezik ki, a felső középső mezőben lévő oroszlán a kettős kereszttel a harciasságot jelzi, a hajdani katolikus, református ellentéteket szimbolizálja.
Kadarkút első írásos említését az 1137. évi pápai tized jegyzékben találjuk.
Első birtokosaként a Bánfi családot ismerjük. A török korán elfoglalta a települést, kiűzésük után a 18. század végétől a település lakossága fokozatosan nőtt. A 19. században a Somssich, a Mérey, a MárfIy a Vasdényei, és a Dersffi családok voltak a legfőbb birtokosai. A községhez tartozó pusztákat már a középkori oklevelek is említik: Hódos-puszta, Körmendpuszta, Somogyszentimre-puszta. Az 1840-ben kezdődött és 1860-ban befejeződött úrbéri rendelkezés teremtette meg az alapját annak, hogy példásan rendezett településsé váljon Kadarkút, egyenes, egymásra merőleges utcákkal.
Fejlődő, iparosodó község lett Kadarkút a 20. század elejére, a településen 5-15 holdas kisbirtokos parasztgazdaságok működtek. Már a 40-es évek végétől jelentős központi szerepet töltött be a község, és ezt a funkciót a mai napig őrzi. 1963-ban lakossági összefogással épült fel az id. Kapoli Antal Művelődési Ház. 1977-ben kapta meg a település a nagyközségi rangot. Számos utca nyílt a 80-as évekig a lakástámogatások kihasználása révén. 1980-ban adták át az óvoda új épületét, 2000-ben az iskola új szárnyát avatták fel. 2005. július 1. Kadarkút nagyközség városi rangot kapott. Ezzel Somogy megye 14.-ik városa lett Kadarkút.
Lakosainak száma: 2802 fő (2001), 2491 fő (2017).
Hosszú ideig Kadarkúton élt id. Kapoli Antal és Varga János fafaragó művész, és Kadarkút szülötte, Jálics Ernő szobrász.
Ligetiné Ackermann Éva Kadarkúton élő, de már nem alkotó amatőr festőművész megmaradt képei a művelődési házban megtekinthetőek.